Plantas-Arcila-PericalisSteetzii

La Gomera / Flora / Pericallis Steetzii

 

[Ricardo Tours Gallery] [Larger Pictures]